Te Karere o Mahuru

nā Paora Tibble, Pouwhirinaki ā-Iwi (Ngāti Porou, Tūwharetoa, Ngāti Raukawa, Te Whānau a Apanui)

Ka tangi te pīpīwharauroa, ko te karere o Mahuru Māori e patopato nei!

Ko te mate urutā kua utaina ki runga i te Motu. Kua whai pānga ki ngā kokonga whare taonga puta noa. Kei tēnā whare, kei tēnā whare ngā taonga, ngā tīpuna e putuputu mai rā. E hika mā, tiakina ngā waihotanga iho o rātau mā. Kāti rā, kia haumaru te noho.

Anei wētahi kōrero o te tau kua hipa. Ko Te Awe Kōtuku tētahi pūtea i whakaritea e Te Manatū Taonga hei āwhina i ō tātau iwi ki te tiaki taonga i tēnei wā. Ko te wāhi ki a mātau o Te Paerangi, ko ngā Wānanga Tiaki Taonga.

Te Awe Kōtuku Wānanga Tiaki Taonga ki te Hokianga

Ko Rose Evans rātau ko Rangi Te Kanawa ko Vicki-Anne Heikell ko Whina Te Whiu i Panguru

I te tīmatanga o tēnei tau Pākehā, i whakapā mai a Whina Te Whiu, ko tāna he whakarite wānanga tiaki taonga ki Te Hokianga. Nā rā, i te marama o Pipiri, ko mātau tokotoru ko Vicki-Anne Heikell (Te Whānau a Apanui) ko Norm Heke (Ngāpuhi) i tae atu ki Ngāi Tūpoto marae, Motukaraka. Ko te aronga nui ko ngā whakaahua kei ngā pakitara o tō rātau pātaka iringa kōrero, o Ngahuia.

I ngā tau tata nei, kua whakahoutia te whāriki, ngā kahupapa, ā, kua peita ngā pakitara. E 320 ngā whakaahua e iriiri mai rā. Kei te kōpai o te whare ngā whakaahua o ngā hōia o tēnei marae. Tekau mā ono ngā whakaahua nui o ngā tīpuna kei te tuarongo. Kei te tara iti me te tara whānui te maha o ērā atu o ngā whakaahua o ngā uri kua riro ki te pō.

Mutu ana te pōhiri me te kaputī, i puta katoa mātau ki waho o te whare, ki reira whakaahuatia ai e Norm Heke. I a ia e whakarite ana i a mātau, ka whiua wētahi pātai. Ko tā ngā whakautu he whai māramatanga, he wānanga kei te haere.

Kei Motukaraka (Hokianga) ko ngā pia ko ngā ringawera ko ngā mātanga o Te Awe Kōtuku Nā Norm Heke te whakaahua, 15 June 2021

Kāti, ko te mahi a ngā mātanga nei a Vicki-Anne Heikell (Kaitiaki Taonga Pepa) rāua ko Norm Heke (Kaiwhakaahua), he aromatawai i ngā whakaahua, he ako i te haukaenga ki te hopu whakaahua matihiko o ngā whakaahua rā.

Ko Vicki-Anne e wānanga ngātahi ana me ngā pia i ngā whakaahua tūpuna. Nā Norm Heke te whakaahua, 16 June 2021

Ko te mea mīharo i kitea e au ki Motukaraka, kua oti kē i te whānau rā te tārua i ngā whakaahua katoa. Ka puritia ki ētahi pukapuka whakaahua koi mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua! He pukapuka whakaahua, he pukapuka whakapapa e tātaihia mai rā ngā uri o Ngāi Tūpoto, o Ngāhuia. Me mihi ki ngā kaiwhakarite, ki a Wendy Henwood rāua ko tōna tungāne ko Paul White.

Ko Ngai Tupoto i te kōpū o tō rātau tīpuna kuia, a Ngahuia. Nā Norm Heke te whakaahua, 17 June 2021

I tū te wānanga tiaki taonga tuarua ki Mātihetihe marae, ki Mitimiti.

Ko mātau ngā rāwaho ko Te Tao Maui ko Te Hokokeha ko Te Rarawa i Mātihetihe marae. Nā Norm Heke te whakaahua, 18 June 2021

Ka eke ki runga i te marae o Mātihetihe, ka kuhuna te whare o Tūmoana, ko māua ko Norm Heke ngā waewae tapu. He nui ngā taonga i whakaatuhia e te haukaenga, i aromatawaitia e ngā mātanga nei e Rangi Te Kanawa (te whare pora) rātau ko Rose Evans (ngā taonga katoa) ko Vicki-Anne Heikell (ngā taonga ā-pepa). Ko tā Norm he whakaahua i ngā pikitia, he whakaahua i te wānanga nei. Mai i te tipuna whare ki te whare karakia o Hato Hemi ngā taonga e putuputu mai ana. Rā kē tētahi kitenga ōku, ko te mahi ngātahi o ngā tāne me ngā wāhine o tēnei marae. I te nuinga o ngā wānanga pēnei nā, ka mutu te pōhiri kua puta ngā tāne, ka waiho ko ngā wāhine ki ngā taonga.

Mutu ana ngā mahi, karangahia ai mātau ki te tari o te ora, ki Nga Ringa Rau o Te Akau ki reira patua ai ki te manaakitanga, arā, he kahawai, he kanae, he kūtai. Me mihi ki a Anne Te Wake me te whānau o tēnei marae.

Kāti rā, kei ngā whakaahua te roanga atu o ngā kōrero.

Ko te Rangituatahi!

I te marama o Hōngongoi, ka rihaina a Rangituatahi Te Kanawa mai i te Te Papa Tongarewa. Kua hipa te 20 tau i a Rangi e mahi mai rā ki Te Papa, hei kaitiaki i te whare pora o Hineteiwaiwa. Nā ōna ringa raupī i tiaki ngā momo weu, ngā momo whāriki, ngā momo pueru a ō tātau whanaunga mai i ngā motu o Te Moananui-a-Kiwa, Kuki Airani Māori mai, Hāmoa mai, Tonga mai, Whīti mai, Rapanui mai, Hawai’i mai, ā, tae atu ki ngā weu Pākehā, tauiwi anō hoki.

Ko Rangi rāua ko Grace Hutton (Kuki Airani Māori) e tiaki ana i te A’u Ole o Kalaniopu’u. Nā Te Papa tēnei whakaahua

Ko te wāhi ki a National Services Te Paerangi, ko ngā wānanga tiaki taonga i tū ki tēnā marae, ki tēnā marae puta noa i te motu! E Rangi, ko koutou ko o uri kei te whatu tonu i te aho tapu mai i tō koutou tipuna kuia, a Rongopāmamao, heke iho ki a Rangimārie Hetet, heke iho ki tō whaea ki a Diggeress Te Kanawa. He ringarehe, he ringaraupī, he mātanga, he mārama, he whāngai i ana wheako, i ōna mātauranga ki te hunga pākiki, ki ngā uri kei te kimi i ngā kura huna i roto i ngā taonga i waihotia e ō rātau tīpuna. E Rangi, ko koe te whakatutukitanga o te Mana Taonga i whakataukītia ai e Ngā Kaiwawao.

Ko Rangi i Te Whare Pora o Te Papa Tongarewa. Nā Te Papa tēnei whakaahua

Ahakoa, kua wehe atu a Rangi i Te Papa, ka mahi tahi tonu a Te Paerangi me Rangi Te Kanawa hei ngā marama, hei ngā tau e tū mai nei. Tēnei te mihi nā te ngākau whakaiti a Te Paerangi. Nō tēnā marae, nō tēnā hapū, nō tēnā whānau, nō tēnā kaitiaki te whiwhi i ngā mātauranga i horahia rā e koe.

“Tēnei te tira hou, tēnei haramai nei …”

I te marama o Hereturikōkā, i pōhiritia ngā kaimahi hou o Ngā Manu Atarau ki runga o Rongomaraeroa. He rangi ātaahua nā te mea i kawea mai tēnei tira hou e ō rātau whānau. Kāti, anei waku hoa mahi hou o Te Papa Tongarewa.

Ko Hikitia Harawira o Ngāti Tūwharetoa, o Waikato-Tainui, o Ngāti Kahu kua whiria hei Kaiwhanake ā-Iwi. Ko tāna he haere i te nuku o te whenua, he āwhina, he tautoko i ngā iwi, i ngā hapū, i ngā whānau ki te tieki i ngā taonga kei o rātau ringa. Tāpiri atu ki tēnā, ka mahi ngātahi ki ngā whare taonga, ki ngā whare toi ki te tiaki taonga Māori, ki te whiri i te hono ki te mana whenua anō hoki. Kei Rāhui Pōkeka a Hikitia rātau ko tōna whānau e noho ana. He kaitautoko i te karapu o Taniwharau.


Hikitia Harawira, 2021. Nā Daniel Crichton-Rouse whakaahua

Ko Moana Ormsby o Ngāi Tāmanuhiri, o Ngāti Porou, o Ngāti Konohi, o Te Whakatōhea, o Ngāi Tūhoe, o Ngāti Maniapoto kua whiria hei Kaiwhanake Te Awe Kōtuku. Ko tā te pūtea o Te Awe Kōtuku he tautoko i ngā iwi, i ngā hapū ki te whakatū Wānanga Tiaki Taonga, ā, ka whai rauemi, ka whai wāhi anō hoki ki ngā Kaitiaki Taonga pēnei me Rangi Te Kanawa, me Vicki-Anne Heikell, me Rose Evans mā. Ko tēnei kaupapa te aronganui a Moana i a ia i NSTP. I ahu mai a Moana i Te Tari Taiwhenua, ā, nāna te kaupapa o Pou Ārahi i whakahaere hei whakapakari i te hononga o te manatū rā ki ngā hapori Māori.


Moana Ormsby, 2021. Nā Daniel Crichton-Rouse whakaahua

Ko Jamie Metzger o Ngāi Tahu, o Kāti Huirapa Rūnaka ki Puketeraki, o Awanui Rūnanga kua whiria hei Kaiārahi Ngākahu. Ko te kaupapa o Ngākahu, he kimi, he rangahau i ngā kōiwi kei ngā whare taonga puta noa i Aotearoa, he takawaenga i ngā whare taonga me ngā iwi nō rātau aua tīpuna, he whakatakoto i te ara whakahoki ai te kōiwi ki tōna ūkaipō. 

I mahi a Jamie ki Te Whare Taoka o Ōtākou, he mema o te Ohu Rangahau Kōiwi, i tū ia hei kanohi mō te Kāhui Kaitiaki ki te Poari o Te Tari o Ngā Whare Taonga o Aotearoa. Kua oti i a ia tana Tohu Kairangi ki Te Whare Wānanga o Ōtākou. Kei Otepoti tonu ia, ākuni ka hunuku atu Pōneke, ki Te Papa Tongarewa.


Jamie Metzger, 2021. Nā Daniel Crichton-Rouse whakaahua

Ko Watene Campbell o Ngāti Porou, o Ngāti Awa, o Ngāti Kahungunu kua whiria hei Kaitohutohu Rautaki ā-Iwi mō Te Ohu Hononga ā-Iwi. I kuraina a Watene ki Te Kura Kaupapa Māori o Ngā Mokopuna, kei Te Whare Wānanga o Te Herenga Waka, kua tū a Watene hei Kaikaunihera Rangatahi mō Te Kaunihera o Pōneke, kua tū anō ia hei Māngai reo Māori mō Pōneke. Ko ia te pōtiki o te māpū nei, ahakoa tērā, he ngākau hīkaka, he ngākau Māori o te tangata nei. Ko tā Te Ohu Hononga ā-Iwi, he whiri i te taura here a Te Papa ki ngā iwi o te motu.

Watene Campbell, 2021. Nā Te Papa whakaahua

Kāti rā e hika mā, ko te tino taonga pea o ēnei rā ko te oranga o te tangata, nā, kia haumaru te noho ki ō koutou kaenga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *